OAB OAB OAB

Преодолейте СПМ...

#ИНКОНТИНЕНЦИЯ?

Добре дошли в moiat-mehur.bg, българския уебсайт за хора, живеещи със свръхактивен пикочен мехур, често срещано състояние, засягащо стотици хиляди хора в тази страна.

Оценете вашите симптоми тук Оценете вашите симптоми тук

Какво представлява СПМ?

Добре дошли в moiat-mehur.bg, новия български уебсайт за хора, живеещи със свръхактивен пикочен мехур, често срещано състояние, засягащо стотици хиляди хора в тази страна. Често срещаните симптоми включват:

Какво е СПМ
OAB Urgency

Неотложност


Внезапен, силен позив за бързо изпразване на пикочния мехур, който е трудно да бъде отложен.

OAB Frequency

Честота


Ходене до тоалетната по-често, отколкото преди (повече от 8 пъти за 24 часа).

OAB Nocturia

Никтурия


Събуждане един или няколко пъти през нощта за ходене до тоалетната.

СПМ може да бъде съпроводен със симптоми на неотложна уринарна инконтиненция. Това се случва, защото позивите на пикочния мехур са толкова силни, че може да има изпускане на урина, преди да стигнете до тоалетната.

Научете повече

Самооценка за контрол на пикочния мехур

Ако смятате, че имате проблем с контрола на пикочния мехур, попълнете въпросника за самооценка. Трябва да обсъдите резултата с вашия лекар.

Симптоми
Не
Умерено
Доста

Q1

Трудно ли е да задържате урина, когато получите позив да отидете до тоалетната?
Трудно ли е да задържате урина, когато получите позив да отидете до тоалетната?

НЕ

УМЕРЕНО

ДОСТА

Имате ли проблем с твърде често ходене до тоалетната през деня?

Q2

Имате ли проблем с твърде често ходене до тоалетната през деня?

НЕ

УМЕРЕНО

ДОСТА

Събуждате ли се от сън през нощта, за да уринирате?

Q3

Събуждате ли се от сън през нощта, за да уринирате?

НЕ

УМЕРЕНО

ДОСТА

Изпускате ли неволно урина?

Q4

Изпускате ли неволно урина?

НЕ

УМЕРЕНО

ДОСТА

Това не е медицински метод и не трябва да замества мнението на вашия лекар. Всички здравословни проблеми трябва да се обсъждат с личния лекар.РЕЗУЛТАТИ ОТ САМООЦЕНКАТА

Често срещан проблем

Състоянието на свръхактивен пикочен мехур е често срещано. То не се дължи просто на влошено здраве или остаряване, а се причинява от мускула на пикочния мехур, известен като детрузор, който се свива неволно.

Научете повече

Повече информация

OAB Patient Booklet

Кой може да помогне?

Много е важно да обсъдите симптомите си с лекар, медицинска сестра или фармацевт, за да могат те да направят точна оценка и да определят сериозността на вашия проблем. Може да е от помощ да попълните 3-дневния дневник на уринирането и да обсъдите резултатите със медицински специалист.

OAB Patient Booklet

Лечение

Има редица възможности за лечение, които могат да помогнат за намаляване на симптомите до контролируемо ниво. Вашият лекар ще определи най-подходящите за вас възможности за лечение.

OAB Patient Booklet

Ресурси

Ако искате да отпечатате информация за СПМ, по-долу сме включили брошури, които можете да изтеглите. Те могат да ви бъдат полезни, ако искате да имате тази информация подръка или да я споделите с познати!

This website uses cookies to give you the best experience online and to provide anonymised, aggregated site usage data. You can find out what cookies we use, what they do and how you can disable them in our COOKIE POLICY.By browsing this website and closing this message, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.